سفارش تبلیغ
صبا ویژن
نابغه جون

با نگاه خود اشاره گر نشسته اید

 

ای ستاره ها که از ورای ابر ها

 

بر جهان ما نظاره گرنشسته اید

 

 

اری این منم که در دل سکوت شب

 

نامه های عا شقا نه پاره می کنم

 

 ای ستاره ها اگر به من مدد کنید

 

دامن از غمش پر از ستاره می کنم

 

 

با دلی که بویی از وفا نبرده است

 

جور بیکرانه و بهانه خوشتر است

 

در کنار این مصاحبان خودسند

 

ناز و عشوه های زیرکانه خوش تر است

 

ای ستاره ها چه شد که در نگاه من

 

دیگرآن نشاط و نغمه و ترانه مرد

 

 ای ستاره ها چه شد شد که بر لبان او

 

آخر آن نوای گرم عاشقانه مرد

 

جام باده سرزنگون و بسترم تهی

 

سر نهادم بروی نامه های او

 

سر نهاده ام که در میان این سطور

 

جستجو کنم نشانی از وفای او

 

 

ای ستاره ها مگر شما هم آگهید 

 

از دو رو یی و جفای مردمان خاک

 

کاین چنین به قلب آسمان نهان شدید

 

ای ستهاره ها ستاره های خوب و پاک

 

من که پشت پا زدم به هر چه هست و نیست

 

تا که کام او ز عشق خود روا کنم

 

لعنت خدا به من اگر به جز جفا

 

زین سپس به عاشقان با وفا بکنم

 

ای ستاره ها که همچون قطره های اشک

 

سر به دام نسیاه شب نهاده اید

 

ای ستاره ها کز آن جهان جاودان

 

روزنی به سوی این جهان گشاده اید

 

رفته است و مهرش از دلم نمی رود

 

ای ستاره ها چه شد که او مرا نخواست ؟

 

ای ستاره ها ستاره ها ستاره ها

 

پس دیار عاشقان جاودان کجاست ؟

 


نوشته شده در جمعه 89/9/19ساعت 5:10 عصر توسط نازلی نظرات ( ) |


Design By : Pichak

لینک باکس هوشمند مهر،افزایش بازدید،لینک باکس،افزایش امار،مهر باکس